mr. drs. C.W.M. Dessens

Voormalig gedelegeerd Commissaris

Stan Dessens (30 oktober 1947) studeerde Natuurkunde (afgestudeerd in 1972) en Rechten (afgestudeerd in 1974) aan de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gedelegeerde Commissarissen tot 1 oktober 2017.

Vanaf 1974 werkte hij op het Ministerie van Economische Zaken, bij het directoraat-generaal voor Industrie en voor Energie. Van 1988 tot 1999 was hij directeur-generaal Energie. In 1999 werd hij benoemd tot directeur-generaal Rechtshandhaving bij het Ministerie van Justitie. Sinds 2005 is hij zelfstandig werkzaam.

Nevenfuncties

  • Lid van de Raad van Toezicht van NL-Confidential
  • Voorzitter van de commissie Additionele Innovatieve Projecten (Borssele convenant)
  • Lid Raad van Toezicht Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium (NLR)
  • Voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
  • Bestuurslid van de Stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen