drs. M.W.J. de Wilde

Voormalig directeur Financiƫn, Projecten en ICT

Maurice de Wilde (1971) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na functies bij PricewaterhouseCoopers en Lyondell Chemical, trad hij in 2000 in dienst bij Shell. Hier vervulde hij verschillende functies. Hij was onder meer werkzaam als Finance Manager in Oman en Asset Finance Manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Vanaf 2009 werkte hij als financieel directeur in Gabon.

Van 15 januari 2013 tot 1 oktober 2017 was Maurice de Wilde financieel directeur (CFO) van GasTerra.

Nevenfuncties (onbezoldigd)

  • Lid Bestuur en Beleggingscommissie St. Pensioenfonds Gasunie
  • Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel
  • Lid Kascommissie Noord Nederlandse Golf & Country Club