Zelfevaluatie

De Raad van Commissarissen heeft in 2017 zijn eigen functioneren besproken, en zal er gedurende 2018 op toezien dat de hierbij vastgestelde aanbevelingen worden uitgevoerd.