Vergaderingen

De Raad (met inbegrip van het College van Gedelegeerde Commissarissen) kwam 12 maal in vergadering bijeen, in aanwezigheid van de directie. Bij één van de vergaderingen was tevens de Audit Commissie (AC) vertegenwoordigd. De externe accountant was op uitnodiging van de Raad aanwezig in de vergadering waarin de jaarstukken over 2016 werden behandeld en goedgekeurd.