Contacten met de medewerkers

Op gezette tijden hebben leden van de Raad zich door middel van informele gesprekken met medewerkers op de hoogte gesteld van de gang van zaken. De Raad vergadert, uitzonderingen daargelaten, altijd in het gebouw van de onderneming.

De overlegvergaderingen van de Bestuurder met de Ondernemingsraad zijn in 2017 twee keer door leden van de Raad bijgewoond. Hierbij stond onder andere het onderwerp 'GasTerra 2018' op de agenda.